UNICEF: Pornografia este „benefică” pentru copii

Unul dintre cele mai bizare materiale pe care le-am citit ieri. Este un studiu sponsorizat de UNICEF privind „drepturile copiilor în era digitală și accesul la internet”.
Link: https://www.unicef.org/media/97461/file/Digital%20Age%20Assurance%20Tools%20and%20Children%E2%80%99s%20Rights%20Online%20across%20the%20Globe.pdf

Lung de peste 50 de pagini, articolul încearcă să ne convingă, pe baza unor studii occidentale (doar nu din țările sărace!) că vizualizarea pornografiei ar fi un lucru bun pentru copiii. Conform autorului, 3% din copiii care vizualizează pornografie în Lituania declară că sunt „fericiți” ca urmare a vizualizării pornografiei, și un procent de 38% simt la fel în Spania. În concluzie, provoacă autorul, de ce să restricționăm accesul copiilor la pornografie online?

Iată paragraful șocant: „From a rights perspective, extreme care would be needed to avoid excluding children from sexual and reproductive health information online: sexuality education, including resources for LGBTQ education, may be categorized as pornography in some contexts. Finally, it is questionable whether age assurances tools are an appropriate response to pornography that depicts extreme violence or violence against women, both of which can arguably be considered harmful for viewers of all ages”.

Tradus, „Din perspectiva drepturilor omului, o foarte mare grijă trebuie avută pentru a preveni excluderea copiilor de la accesarea informațiilor de pe internet privind sănătatea sexuală și reproductivă: educația sexuală, inclusiv resurse pentru educația LGBT, care pot fi etichetate pornografie în anumite contexte. Este îndoielnic că restricțiile motivate de vârstă constituie un răspuns potrivit la adresa pornografiei care portretizează violența și violența împotriva femeilor, ambele fiind de fapt considerate ca vătămătoare pentru toate categoriile de vârstă”.

Retoric întreb: la ce mai folosește UNICEF? Cei care încă mai cred în necesitatea educației sexuale în școlile României au fost atenționați din nou.

Dr. Peter Costea
Presedinte Alianța Familiilor din România