Continut sexual auto generat descriind tineri

Modele emergente si tendinte raport 1

Cartea prezintă principalele concluzii ale unui studiu cantitativ a produselor on line cu conținut sexual pt tineri („Studiul”). Studiul a avut loc pe o perioadă de trei luni între septembrie și noiembrie 2014 și a folosit un amestec de conținut proactiv din motoarele de căutare, date istorice IWF istoric și rapoarte publice de localizare a „produselor cu conținut sexual” ilustrând tineri.

Pe parcursul studiului, 3803 de imagini și clipuri video au fost evaluate, îndeplinind criteriile de cercetare.

Principalele concluzii ale studiului au fost următoarele:

 • 5% din conținut ilustra copii de 15 ani sau mai tineri;
 • 9% din conținut ilustrând copii de 15 ani sau mai tineri a fost creat folosind camerele web;
 • 1% din conținut ilustra fete de 15 ani sau mai tinere;
 • 9% din conținut ilustra copii de 15 ani sau mai tineri, comparativ cu 27.6% copii cu vârste curpinse între 16-20 ani;
 • 9% din totalul de imagini și videoclipuri evaluate ca parte a studiului, au fost încărcate de pe locația originală și redistribuite pe site-urile unor terțe părți.

Studiul a fost realizat de Fundația Watch Internet (IWF), în parteneriat cu Microsoft și a fost inițial conceput pentru a extinde un studiu anterior efectuat de IWF în 2012, care a oferit o imagine asupra disponibilității conținutului sexual auto-generat oferit tinerilor on-line și măsura de control asupra conținutului care se pierdea după ce apărea on-line.

Cu toate acestea, din analiza datelor a devenit evident faptul că domeniul de aplicare al studiului 2012 și definiția data „conținutului sexual auto generat” ,a fost inadecvată în descrierea tendințelor observate. Acesta a fost cazul mai ales în ceea ce privește metodele de creare a conținutului și vârsta multor din persoanele descrise.

Ce s-a constatat din datele acestui studiu este o tendință de creștere a distribuirii conținutului sexual explicit produs de copiii mai mici, folosind webcam-uri de laptop care, datorită naturii tehnologiei folosite, se împărtășește cel puțin unei alte părți. Pentru a reflecta această constatare, propunem în schimb o nouă definiție a „conținutului sexual produs de tineri” ca:

“Imagini sau clipuri video nud sau semi-nud produse de un tânăr, în care acesta, se angajează în activități erotice sau sexuale și care sunt împărtășite în mod intenționat prin orice mijloace electronice.”

IWF nu au avut contact direct cu niciuna din persoanele descrise în conținutul evaluat în cursul acestui studiu. Rezultatele studiului se bazează exclusiv pe analiza conținutului imaginilor și videoclipurilor evaluate. Prin urmare, nu este posibilă extrapolarea circumstanțelor persoanelor descrise în momentul în care a fost creat conținutul și o examinare a influențelor persuasive sau măsurilor coercitive care au provocat tinerii pentru a produce acest conținut sexual . Prin urmare, este în afara domeniului de aplicare a prezentului studiu. Este incontestabil faptul că, constrângerea tinerilor, în special a celor cu intervalele de vârstă mici, capturați în studiu, pentru producerea și partajarea conținutui sexual online, trebuie să fie considerată o formă de abuz sexual. Cu toate acestea noi credem că rezultatele noastre furnizează dovezi suplimentare pentru a sprijini tipologiile propuse de Wolak și Finkelhor în lucrarea lor „Sexting: A Tipology” (2011), dupa cum vom prezenta mai jos.

În mai multe cazuri, timpul necesar pentru copiii cu vârsta de 15 ani sau mai tineri să înceapă angajarea în activități erotice sau sexuale a fost extrem de scurt, chiar și în cazurile în care conținutul a fost împărtășit inițial prin site-uri care conectează utilizatorul cu un străin aleatoriu cu care copilul nu ar fi avut nici o interacțiune, anterior. Acest lucru indică o nevoie de cercetari suplimentare pentru a identifica potențiale schimbări în natura estetică și a factorilor de risc on-line care pot face copiii vulnerabili la a răspunde atât de repede la astfel de abordări.

În timp ce în unele cazuri a fost clar că, copiii descrisi au fost constienți și intenționau ca acel conținut pe care îl creau ar trebui să apară pe site-urile de internet publice, tot conținutul evaluat ca reprezentând copii cu vârsta de 15 ani sau mai tineri a fost aparent recoltat din locația sa originală și colectat pe site-urile unor terțe părți, ceea ce înseamnă că s-a pierdut controlul asupra lui si a distribuțiilor sale.

Din motive etice, o mare parte a cercetării care a fost realizată anterior în crearea și distribuția de conținut sexual de către tineri s-a concentrat în mare măsură pe cei în vîrstă de 11 ani și peste. Cu toate acestea, acest studiu a constatat că din 3803 imagini și videoclipuri evaluate, 286 (7,5%) au descris copiii evaluați ca fiind de 10 ani sau mai tineri. Rezultatele studiului evidențiază necesitatea unor inițiative suplimentare și campanii de sensibilizare care îi vizează pe copiii mai mici și pe părinții lor.

Acest document stabilește, de asemenea, limitările studiului și face recomandări pentru continuarea cercetărilor, care pot fi întreprinse pentru a extinde și clarifica aceste constatări și pt a informa direcționarea eficientă a viitoarelor inițiative educaționale privind conținutul sexual produs de tineri. Se speră că, prin creșterea gradului de conștientizare a acestei probleme, poate fi luată atitudine pentru protejarea copiilor de efectele imediate și pe termen lung produse de distribuirea on line a conținutului sexual produs de tineri.

 

Problema globală a creării și distribuirii conținutului sexual în care sunt implicați tinerii e bine documentată și a reprezentat subiectul multor cercetări recente.

Rezultatele cercetării până în prezent au variat foarte mult , cele efectuate în Marea Britanie de către Universitatea din Plymouth, în parteneriat cu Regiunea Sud-Vest Grid for Learning în 2009 au constatat că, 40% dintre copiii cu vârste cuprinse între 11-18 ani care iau parte la studiu au declarat că știau pe cineva care a trimis conținut sexual auto-generat explicit prin diverse mijloace electronice, în timp ce cercetările efectuate în Statele Unite de către Pew Internet și American Life Project în același an au constatat că dintr-un eșantion reprezentativ de telefoane celulare deținute de adolescenți cu vârste cuprinse între 12-17 ani,   4% au trimis ca imagine text , un nud sau aproape nud, sugestiv sexual și 15% au primit unul.

Termenul popular „sexting” este adesea folosit în mass-media pentru a descrie fenomenul, însă după cum s-a menționat de către Lounsbury (2011), lipsa unei definiții consecvente pentru ceea ce constituie „sexting” (adică dacă se referă doar la conținutul trimis prin intermediul unui telefon mobil sau include conținutul trimis și prin alte mijloace electronice, dacă aceasta conține numai text de conținut, dacă conținutul poate fi pur și simplu sugestiv sexual sau trebuie să fie explicit sexual) este un motiv posibil pentru disparițiile mari în rezultatele multor studii care au fost duse la îndeplinire.

O mare parte a cercetării până în prezent este de natură calitativă, concentrându-se pe experiența tinerilor de a crea, distribui și / sau primi astfel de continut din grupul lor de la egal la egal. De obicei cercetarea se concentrează asupra prevalenței și probabilității tinerilor de a crea acest conținut, motivele pentru care face acest lucru și atitudinile lor și a membrilor grupului lor.

În cazul în care există date cantitative, acest lucru este, de obicei, legat de măsura în care copiii susțin că au primit mesaje sexuale sau au întâlnit conținut sexual online. (Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., și Olafsson, K. (2011)

În 2011, în lucrarea lor „Sexting: A Tipology”, Janis Wolak și David Finkelhor au prezentat o tipologie, episoade de sexting, bazate pe o revizuire a 550 de cazuri, obținute dintr-un sondaj al agențiilor naționale de aplicare a legii în Statele Unite ,ale ” imaginilor sexuale produse de tineri” „- imagini create de minori , eligibile ca pornografie infantilă, conform statutului penal aplicabil. Acest studiu a adoptat praguri similare, prin definirea „imagini nud sau semi-nud”, ca imagini care ar îndeplini praguri IWF pentru o acțiune de imagini pornografice cu minori în conformitate cu legislația din Regatul Unit, unde persoanele pot fi evaluate ca fiind sub vârsta de 18 ani, deși așa cum se subliniază mai jos, fără verificarea vârstei persoanelor descrise în conținut, în intervalul de vârstă 16-20 de ani, nu se mai acționează pentru investigare și eliminare.

Datorită considerentelor etice în îndeplinirea unor astfel de cercetări, studiile, până în prezent,s- au concentrat asupra comunicării cu cei în vârstă de 11 ani sau peste, când au examinat motivațiile sau gradul de creare și distribuire a conținutului sexual pentru copii.

Cu toate acestea, există o lipsă de date axate pe disponibilitatea conținutului online în sine, persoanele descrise, metodele de producere a conținutului sau de modul în care acesta este distribuit.

 

SCOPUL STUDIULUI

Studiul inițial efectuat de IWF în 2012,a răspuns la creșterea disponibilității continutului sexual auto generat descriind tineri și a încercat să ofere o imagine de date pentru a cuantifica măsura în care controlul asupra acestui conținut a fost pierdut după ce a fost postat on-line.

Rezultatele studiului inițial evidențiau mesajele emise de agențiile de protecție a copilului în ceea ce privește permanența informațiilor pe internet și riscurile inerente ale tinerilor în crearea și distribuirea acestui tip de conținut. Studiul 2012 este încă larg citat în mass-media și de către părțile interesate și de comentatorii implicati în protecția tinerilor on-line. La momentul publicării, s-a propus ca studiul să fie repetat, în mod regulat, pentru a permite tendințelor în distribuția de conținut sexual auto generat oferit tinerilor să fie cartografiate și monitorizate.

Scopul studiului a fost de a:

 1. a) Actualiza cercetarea pentru a oferi o imagine actuală a situației;
 2. b) include recomandări ale studiului initial din 2012, și
 3. c) Răspunde la întrebări specifice ridicate de părțile interesate cu privire la datele care nu sunt disponibile în prezent, dar care ar putea fi furnizate de IWF – de exemplu, în ceea ce privește defalcarea dupa vârstă și sex a indivizilor descrisi și gravitatea conținutului.

 

Faza de colectare a datelor din “Studiul”, a avut loc pe o perioadă de trei luni între septembrie și noiembrie 2014 și a folosit o combinație de conținut proactiv provenind de la motoarele de căutare, date istorice IWF și date din rapoarte publice de localizalizare „conținutul sexual- produs de tineri” înfățișând „tineri „. Acești termeni sunt definiți mai precis de mai jos.

În cazul în care conținutul a fost evaluat ca îndeplinind aceste criterii, imaginea sau videoclipul a fost atribuit cu un număr de raport unic și analizat în conformitate cu procedurile standard IWF, pentru actionare asupra conținutului abuzurilor sexuale asupra copiilor, captarea datelor despre fiecare imagine / video, inclusiv categoria imaginilor, tipul site-ului, locația, vârsta evaluată și genul persoanelor descrise.

Acolo unde a fost posibil de identificat, informația a fost capturată privind proveniența originală a conținutului și ,de ademenea, tipul de dispozitiv folosit pentru crearea conținutului – camera web sau un dispozitiv mobil.

O analiză cantitativă a fost realizată pe setul de date, concentrându-se pe vârstă, sex, gravitate, dispozitivul utilizat și tipul de site , informații necesare pentru a stabili tendințele sau modele emergente specific, din aceste date.

Deși nu în mod specific, în domeniul de aplicare al acestui studiu, în cursul analizei conținutului, a devenit evident că anumite observații calitative pot avea relevanță în contextul contribuției la domeniul mai larg de cercetare în sfera conținutului sexual produs de tineri si, prin urmare, acestea au fost incluse separate, mai jos.

 

Definirea termenilor folositi in acest studiu:

Continutul sexual auto generat descriind tineri e definit ca: Imagini sau clipuri video nud sau semi-nud produse de un tânăr, în care acesta, se angajeaza în activități erotice sau sexuale și care sunt împărtășite în mod intenționat prin orice mijloace electronice.

„Persoană Tânăra” este definită ca „un individ evaluat ca fiind de 20 de ani sau mai tânăr”.

Categoriile standard ale IWF lui de evaluare a vârstei victimelor descrise în conținutul abuzuri sexuale asupra copiilor sunt după cum urmează:

0-2 ani

3-6 ani

7-10 ani

11-13 ani

14-15 ani

16-17 ani

Cu toate acestea, în scopul studiului, categoria de vârstă superioară a fost extinsă pentru a include categoria tinerilor evaluați ca fiind de 16-20 de ani.

Această gamă extinsă de vârstă superioară reflectă una dintre provocările majore cu care se confruntă IWF în luarea de măsuri cu privire la acest tip de conținut. Secțiunea 45 (1) din Legea Infracțiuni sexuale 2003 definește un copil ca orice persoana cu vârsta sub 18 ani. În cursul activității lor de zi cu zi, Analiștii IWF evaluează conținutul pentru a încerca să stabilească dacă persoana descrisă este sub vârsta de 18 ani.

Cu toate acestea, în special în ceea ce privește conținutul produs de tineri, oferit femeilor tinere, evaluarea vârstei poate fi complicată de faptul că femeile tinere descrise sunt de obicei mai mature și de multe ori vor încerca să apară mai mari decât sunt. În scopul studiului, prin urmare, s-a decis să extinderea intervalul de vârstă pentru a atenua acest lucru.

 

Analiza preliminara a datelor

Pe parcursul studiului, 3803 de imagini și clipuri video au fost evaluate ca îndeplinind criteriile de cercetare. Imaginile și clipurile video au fost găzduite peste 230 de site-uri web diferite.

La începerea analizei datelor a fost imediat evident că există diferențe în caracteristicile conținutului ilustrând persoane în intervalul de vârstă 16-20 de ani și cele evaluate ca fiind în vârstă de 15 ani și mai tineri. În ceea ce privește vârsta tânără aceste constatări au fost deosebit de surprinzătoare. Prin urmare, s-a decis să fie împărțite datele în două seturi – conținutul evaluând tineri în vârstă de 16-20 ani și conținutul evaluînd copii cu vârsta de 15 ani și mai tineri.

Din cele 3803 imagini și videoclipuri evaluate, 3136 (82,5%) au descris persoanele evaluate ca fiind de 16-20 de ani. 667 de imagini și videoclipuri (17,5%) au descris copiii cu vârsta de 15 ani sau mai tineri și, prin urmare, au îndeplinit criteriile de acțiune în cadrul procedurilor IWF pentru îndepărtarea materialelor pornografice cu minori on-line.

Există diferențe semnificative în nivelurile de severitate a conținutului din cele două seturi de vârstă.

72,4% din conținut ilustrând cele din intervalul de vârstă 16-20 de ani, a fost clasificat în categoria C (nici o activitate sexuală, dar un accent predominant pe organele genitale goale ale persoanelor descrise), în timp ce 53,1% din conținutul ilustrându-i pe cei în vârstă de 15 de ani sau mai tineri a fost clasificat în categoria C.

Doar 27,6% din conținut în intervalul de vârstă 16-20 de ani a fost în categoria B sau A. Acest lucru este în contrast cu conținutul care descrie copii în vârstă de 15 ani sau mai tineri, cu conținutul evaluat ca si Categoria B (în cazul în care activitatea sexuală non-penetrare avea loc ) și Categoria A (imagini care descriu activitatea sexuală cu penetrare, sadism sau bestialitate) reprezentând 46,9% din total.

Conținutul evaluat în ambele grupe de vârstă a descris mai multe femei decât barbati. Cu toate acestea, există din nou diferențe semnificative între intervalele de vârstă. În intervalul de vârstă superioară (16-20 ani) 2504 imagini și videoclipuri (77,7%) reprezentau femei, în timp ce în intervalul de vârstă inferioară (15 ani și sub) 630 de imagini și videoclipuri (93,1%) au descris femei. În total au fost 96 de cazuri în care conținutul reprezenta atât barbați cât și femei.

Tipuri de site

Conținutul evaluat ca îndeplinind criteriile de cercetare a fost localizat pe 230 de domenii diferite.

Există diferențe notabile între metodele de distribuire a conținutului în gama superioară de vârstă (16-20 de ani) și intervalul de vârstă inferioară (de 15 ani sau mai tineri).

Din cele 3803 imagini și videoclipuri evaluate, 2002 (52,6%), au apărut pe un „site”. Acest lucru este pur și simplu definit ca un site tradițional static constând din imagini și pagini interconectate. Privind defalcarea vârstei, 1977 de imagini și clipuri video de pe site-ul de tip „Website” au fost în intervalul de vârstă superioară . Totuși, această constatare nu este deosebit de surprinzătoare, având în vedere caracterul penal al conținutului sexual reprezentând clar copii, metoda de distribuție este, în multe cazuri de natură mai puțin publică, pentru a evita riscul de detectare și eliminare a conținutului.

Dintre cele230 de domenii, 65 au fost dedicate în mod specific colectării și distribuirii de conținut sexual pt tineri, așa cum este indicat prin numele de domeniu care conține variante ale termenilor „Selfie” sau „sext” în legătură cu termeni precum „tânăr” sau „Teen”. Din cele 2002 imagini și videoclipuri care apar pe site-uri „”, 1102 (55%) au fost amplasate în aceste 65 de domenii dedicate.

Majoritatea (90,6%) din conținutul ilustrându-i pe tinerii cu vârsta de 15 ani sau mai putin, au fost distribuite prin intermediul site-urilor de imagine gazdă sau Cyberlockers, cu URL-urile postate pe forumuri dedicate distribuirii conținutului sexual care descrie tineri.

La analiza disponibilității conținutului, 1,7% (64) din imagini și videoclipuri au fost evaluate ca fiind disponibile comercial. Din conținutul de care era disponibil comercial, 6 copii descrisi în vârstă de 15 ani sau mai tineri au tot apărut pe site-ul unui distribuitor comercial bine-cunoscut de materialele pornografice cu minori.

 

Provenienta conținutului

Din cele 3803 imagini și videoclipuri evaluate în cursul studiului, 3419 (89,9%) au fost aparent recoltate de la încărcarea in locația originală și au fost redistribuite prin site-uri de terțe părți.

Din continutul de 100%, (667 imagini / video) prezintă tineri in varsta de 15 ani si mai putin, iar 87,8% din conținutul (2752 imagini / video) îi prezintă pe cei cu vârsta cuprinsă între 16-20 de ani. În 372 de cazuri, nu a fost posibil să se determine dacă conținutul a fost recoltat din încărcarea în locația sa originală și în 12 cazuri conținutul a fost evaluat așa cum figurează în încărcarea din locația sa originală.

Într-o serie de cazuri, în timp ce a fost posibil să se deduca recoltarea conținutul de la încărcarea locația sa inițială, nu a fost posibil să fie indicat site-ul de unde a provenit conținutul. Cu toate acestea, în cazul în care a fost posibil să se stabilească, a fost capturată proveniența inițială a conținutului evaluat. Proveniența originală a conținutului a fost dedusă în mai multe moduri, inclusiv:

 • Branding încorporat pe conținutul de pe site-ul sursă ;
 • Numele de domeniu sau URL-ul site-ului pe care a fost afișat conținutul, care conținea numele a site-ului sursei;
 • fisierului imaginea sau clipul video (în cazul în care acesta poate fi o combinație a numelui site-ului sursă și / sau numele de utilizator folosit de persoana reprezentată pe site-ul sursă);
 • Textul care apare în legătură cu conținutul care e indicat pe site-ul sursă.

Din cele 3803 imagini și videoclipuri evaluate, 1754 (46,1%) conțineau indicații de proveniență a originalului. Aceste 1754 imagini și videoclipuri par să fi fost recoltate de la 17 servicii diferite, inclusiv rețele sociale, site-uri de chat și aplicații de telefon mobil.

În multe cazuri nu a fost posibil să se determine localizarea geografică a persoanelor descrise. Având în vedere caracterul global al internetului, aceste locații au fost diverse. În timp ce, în unele cazuri, persoanele păreau să fie localizat in Marea Britanie, în celelalte păreau să fie localizate în străinătate.

În toate cazurile în care conținutul ilustra copii în vârstă de 15 ani sau mai tineri, detaliile complete au fost plasate echipei Victim ID-ul de la Agenția Națională Crime Exploatarea Copilului și Centrul de Protecție Online (ANV CEOP ) pentru investigații suplimentare, după caz.

 

Datele referitoare la copii cu vârsta de 15 ani sau mai tineri

Având în vedere competența specifică IWF în raport cu materialele pornografice cu minori on-line analiza mai detaliată a datelor de mai jos se concentrează, în mod special, pe 667 de cazuri (17,5%) de copii evaluați ca fiind 15 ani sau sub. Din cele 667 de rapoarte care descriu copii evaluați ca fiind 15 ani sau mai tineri, 570 (85,5%) au descris copiii de 13 ani sau mai tineri, cu 286 (42,9%), fiind evaluați la 10 de ani sau mai tineri. Este interesant de remarcat faptul că, în 2012 studiile efectuate de IWF, niciuna dintre imagini sau videoclipuri evaluate nu conținea persoane fizice evaluate ca fiind de 13 ani sau mai tinere. Constatarea unui astfel de procent ridicat de conținut sexual pt tineret cu vârsta de 13 ani sau mai tineri indică faptul că ar putea fi nevoie de cercetări suplimentare care vizează înțelegerea driverelor pentru copii.

La analiza categoria de severitate a conținutului de vârstă, 46,9% din conținutul ilustrând pe cei cu vârsta de 15 ani sau mai tineri a fost de categoria B sau mai mare.

O constatate îngrijorătoare, este nivelul de severitate al conținutului oferit copiilor cu vârsta de 10 ani sau mai tineri, cu 133 de cazuri (19,9%) evaluate în categoria B sau mai mare și 7 cazuri în categoria A, în intervalul de vârstă 7-10 ani. Categoria A este cel mai înalt nivel de gravitate, care descrie penetrare sexuală , sadism sau bestialitate.

Constatările în legătură cu sexul copiilor în conținutul ilustrând copiii cu vârsta de 15 ani sau mai tineri sunt în contrast evident cu cele din intervalul de vârstă 16-20 de ani. Fetele au apărut în 93,1% din conținutul înfățișând copii cu vârsta de 15 ani sau mai tineri.

 

Crearea conținutului

O constatare interesantă în ceea ce privește conținutul de evaluat ca reprezentându-i pe cei în vârstă de 15 ani și mai tineri a fost dispozitivul care a fost utilizat pentru a crea imaginea sau videoclipul. Definițiile tradiționale de „sexting” și „conținut sexual auto generat” s-au concentrat pe utilizarea de dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele ca fiind principala metodă pentru crearea și distribuirea conținutului. Cu toate acestea, o analiză a dispozitivelor utilizate pentru a crea un conținut care prezintă copii în vârstă de 15 ani sau sub au arătat că 573 (85,9%) din imagini și videoclipuri au fost create folosind o camera web. În numai 57 de cazuri a fost conținutul evaluat ca fiind creat cu ajutorul unui telefon mobil și, în aceste cazuri, telefonul a fost de multe ori vizibil in imagine sau videoclip – de exemplu, conținutul a fost creat în fața unei oglinzi. În 12 cazuri, conținutul a fost creat folosind o cameră digitală tradițională. În 25 de cazuri, nu a fost posibil să se facă o evaluare în ceea ce privește dispozitivul folosit pentru a captura imaginea sau videoclipul.

 

Observații

Încercarea de a stabili driverele folosite de tineri în crearea și distribuirea de conținut sexual este dincolo de domeniul de aplicare al prezentului studiu, însă în cursul analizei datelor a părut necesară evidențierea riscului inerent în crearea și distribuirea acestui tip de conținut. O mostră din aceste studii de caz apare mai jos. Toate studiile de caz de mai jos se referă la imagini sau clipuri video care descriu copii evaluați ca fiind de 13 ani sau mai tineri. Prin urmare, studiul indică o tendință de creștere pentru copiii mai mici a crearii conținutui sexual distribuit on-line.

 

Fata A

Fata A este de aproximativ 7 ani. Machiată strident și îmbrăcată doar în lenjerie, stă în pat și vorbește prin camera web cu un abonat nevăzut al unui site social video. Acest site îi premiază pe utilizatori pentru like-urile și comentariile pe care le primesc de la abonați. Un Tv merge în fundal și în timp ce fata mișcă laptopul se văd mai multe imagini din dormitor. Fata A declară:”aceasta e doar pentru băieți, nu o să fac tot ce mi-ați cerut, dar vă voi arăta” înainte de a se ridica și de a mișca unghiul laptopului pentru a-și expune organele genitale camerei webcam. Stând aproape de cameră, ea șoptește:” mama ar putea să vadă și să se îngrijoreze și știi, iți place, ștergi contul.” Apoi, după o pauză, spune aparent iritată:”o voi face din nou dacă dorești, dar comentează video ul pentru a putea măcar să îl șterg”.
Fata B

Fata B este de aproximativ 12 ani. Folosind un laptop în dormitorul ei și în baie, ea vorbește cu un individ necunoscut prin transmisie video live..Fata B ofera o gamă largă de informații personale incluzând numele ei, locația și viața de familie. Imaginile video sunt cu tentă explicit sexuală și evaluate la categoria B.folosind camera web pentru a arăta când urinează, ea declară:”deci, acum suntem oficial prieteni, prieteni pe internet desigur și nu vom ajunge să ne sărutăm”.

 

Fata C

Fata C are aproximativ 10 ani. Aparent se află în dormitorul ei și comunică prin camera web cu un individ necunoscut. Fata C plânge și e clar că se află în dificultate – ea scutură din cap în mod repetat la ceea ce necunoscutul îi spune, înainte de a se dezbrăca și de a-și expune organele genitale camerei web. Comentariile făcute în legătură cu acest video de pe site-ul pe care a fost postat spun, că acest video este un exemplu de videoclipuri „sextortion”, prin care un copil este șantajat pe baza conținutului sexual pe care l-a împărtășit cu șantajistul. În cazul în care copilul refuză să creeze mai multe, șantajistul va distribui public, conținutul original.

 

Fata D

Fata D era de aproximativ 10 ani atunci cand a fost creat video ul. Clipul video a fost creat cu o camera web. Fata D e dezbrăcată și face un număr de acte sexual explicite în fața camerei laptop ului. Conținutul este etichetat cu numele ei de utilizator pentru serviciul inițial folosit pentru a transmite conținutul, iar acesta este, de asemenea, numele ei adevărat. Folosind doar aceste informații prin intermediul unui motor de căutare, acest copil a fost localizat, împreună cu profile actuale relevând vârsta ei, școală, locația curentă și detalii despre familia sa, inclusiv frați nume și vârstele.

 

O imagine ne-indecentă postată de Fata D împreună cu profesorul clasei arată că ea era de aproximativ 10 ani atunci când clipul video a fost creat. Profilul conținea și o postare în care spunea că va fi “din nou în fața camerei împreuna cu prietenul, diseară” și oferă un link pentru oricine dorește să o vadă. Fata D are acum 13 ani. Usurința cu care a fost posibil ca ea să fie localizată, demonstrează consecințele pe termen lung și riscurile potențiale ale distribuirii acestui tip de conținut online.

 

Fata E

Într-un număr mare de cazuri, de conținut sexual explicit care prezintă copii cu vârsta de 15 ani sau mai tineri, evaluate în timpul studiului, au fost aparent create folosind video live-uri de chat, care permit utilizatorilor să se conecteze cu un străin aleatoriu. În timp ce în multe cazuri, videoclipurile nu au avut nici un sunet, timpul necesar pentru copii să înceapă angajarea în activități sexuale a fost foarte scurt – în mai multe cazuri, mai puțin de un minut. Deși acest lucru nu este în domeniul de aplicare al prezentului studiu, ridică totusi întrebări cu privire la ceea ce i-ar putea motiva, eventual, pe acești copii să răspundă atât de repede la solicitările unui străin aleatoriu.

In acest caz, al fetei, clipul a fost postat pe un forum dedicat abuzului copiilor , găzduit în cadrul rețelei TOR. Videoclipul prezintă Fata E, dar și un ecran medalion de alimentare de la un „străin aleatoriu” la care ea este aparent conectată. Acest feed prezintă un video cu un copil abuzat sexual , care este aparent jucat la Fata E, si s-ar putea crede că, de fapt, ea interacționează cu copiii din videoclip. Suntem conștienți de faptul că,, anecdotic, agențiile de aplicare a legii au văzut această tactică, folosită, în unele cazuri pentru a atrage copii în interacțiuni sexuale pe aceste site-uri de video chat live.

Concluzii

S-a constatat că 667 (17,5%) dintre imaginile și videoclipurile inventariate au reprezentat copii cu vârsta de 15 ani și mai tineri, cu 286 (42,9%) dintre acești copii ca fiind evaluați de 10 ani și mai tineri. Aceste constatări indică o tendință îngrijorătoare pentru copiii mai mici să fie producători de conținut sexual explicit, care este distribuit online.

Aproape jumătate (46,9%) din conținutul care îi ilustrează pe cei cu vârsta de 15 ani sau mai tineri a fost evaluat ca fiind Categoria B sau A în conformitate cu liniile directoare stabilite de condamnarea din Marea Britanie a Consiliului de orientare. Se speră că rezultatele studiului pot fi folosite pentru a dovedi importanța în creșterea gradului de conștientizare printre copiii mai mici și toate părțile interesate implicate în protecția copilului on-line a riscurilor cu care se confruntă copii angajați în acest tip de comportament extrem de sexualizat on-line.

Constatarea potrivit căreia 85,9% din conținutul care prezintă copiii în vârstă de 15 ani și mai tineri a fost creată folosind un webcam într-un mediu de origine, cel mai frecvent în dormitor sau baie, este surprinzătoare, deoarece contestă noțiunea tradițională potrivit căreia conținutul sexual produs de tineri este creat și distribuit prin telefon mobil sau alt dispozitiv mobil.

Deși suntem conștienți de faptul că o parte din materialul evaluat a existat timp de trei ani, ca în cazul fetei D, au existat, de asemenea, numeroase cazuri similare cu cel de fată A unde conținutul a fost aparent creat în ultimele 6-12 luni. Este posibil ca, creșterea în utilizarea de dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-uri și tablete cu ecran mai mare și mai mari competențe de prelucrare oferite de dispozitive, cum ar fi laptop-uri sunt motivul din spatele popularei utilizări a camerei web. Această constatare poate fi de folos pentru părțile interesate, cum ar fi agențiile de protecție a copilului prin înțelegerea mai multor modalități în care se creează conținutul sexual pentru tineri, pentru a informa mai bine viitoarele inițiative de cercetare sau de sensibilizare.

De interes special este faptul că tinerii prezentati nu au întreprins nimic pentru a ascunde identitatea lor sau locația, chiar în multe cazuri, folosind numele lor reale. In unele cazuri, este evident că acest conținut este creat cu bună știință să apară pe site-urile publice, însă în proportie de 100%,conținutul reprezentând copii cu vârsta de 15 ani sau mai tineri a fost recoltat de la încărcarea în locația sa originală și distribuit mai departe prin site-uri de terțe părți, iar astfel controlul a fost pierdut.

 

Constatările cu privire la conținut descriu copii cu vârsta de 15 ani sau mai tineri, care au fost evaluati în acest studiu și, în detaliu, în studiile de caz, par să ofere sprijin pentru tipologiile de imagini sexuale ale tinerilor astfel cum sunt descrise de Wolak și Finkelhor în „Sexting: A Tipologia „, care au remarcat:

 • incidente”agravante” ale conținului sexual produs de tineret , care au implicat elemente criminale sau abuzive, cum ar fi implicarea unui adult, comportament abuziv de către minori, inclusiv abuz sexual, santaj sau distribuție fără acordul minorului descris; și
 • incidente “experimentale” ale conținutului sexual produs de tineret în care tinerii au creat și schimbat imagini sexuale cu prietenii / prietenele lor, sau pentru a crea un interes romantic sau pentru motive cum ar fi o căutare a atenției, neexistând nici un comportament criminal dincolo de crearea sau trimiterea de imagini. Copiii pre-adolescenți au fost inclusi în tipologia „incidentul “experimental”, care observă faptul că, copiii în vârstă de 9 ani și sub, în acele cazuri, nu par a avea motive sexuale.

 

În timp ce recunoaște importanța de a le permite tinerilor o oarecare libertate de a-și asuma riscuri, în scopul construirii capacitatii de adaptare, identificate prin Livingstone în cadrul proiectului EU Kids Online, permanența informațiilor on-line înseamnă posibilele consecințe pe termen lung ale unui astfel de comportament si trebuie să fie, de asemenea, un aspect important. Dupa cum relatează si studiile noastre de caz referitoare la Fata C și Fata D, acest tip de comportament online,îi lasă pe tineri vulnerabili nu numai la posibila atenție negativă a celor din grupul lor, ci, de asemenea, și la persoanele care colectează și distribuie acest tip de materiale pe Internet.

Traducere Bianca Toader