Invitatie la consultare publica: Familia – intre aspiratii si realitati

Coaliţia pentru familie şi Constituţie, for informal ce reuneşte mai multe zeci de ong-uri din România, lansează o dezbatere naţională pe tema familiei. Sunteți invitaţi să răspundeți unei serii de întrebări în ceea ce priveşte măsurile ce ar trebui luate pentru protejarea familiei ca nucleu al societăţii.

Ce probleme întâmpini în viața familiei tale și ce soluții crezi că ar fi potrivite pentru acestea?

Amploarea crizelor structurale prin care trece familia, astăzi, este greu de cuprins. Vremuri grele pentru familie au mai fost. Războaiele, mizeria socială, degradarea morală, lipsa iubirii și a compasiunii, desconsiderarea femeii, derogarea de responsabilitățile filiale și părintești – toate aceste flageluri care au măcinat și macină la rădăcina familiei sunt fenomene perene. Specific lumii în care trăim este, însă, un nou mod de a privi familia, nemaiîntâlnit până acum.

Indiferent de perioada istorică, de religia, cultura și tipul de organizare politică al unei societăți, familia a fost privită, întotdeauna, drept unitatea socială de bază a societății și, mai târziu, a națiunii și a statului.

Acest „consens” universal a făcut ca, oricât de brutale au fost vremurile, societatea să supraviețuiască prin subzistența nucleului familial. Ca urmare, familia a fost, pe cât posibil, ocrotită, privită cu respect, fiind necesară, la nivel personal, pentru a-ți găsi locul, statutul, prestigiul cuvenit în societate, iar, la nivel global, pentru perpetuarea grupurilor sociale, etnice etc.

Statele și imperiile se pot prăbuși, își pot modifica granițele, însă, dacă la nivelul de bază, familia reușește să supraviețuiască, atunci neamul supraviețuiește până când apar, din nou, condițiile potrivite pentru a se alcătui politic și național. Aceasta a fost una din marile lecții ale istoriei noastre.

„Consensul” cu privire la familie a fost, însă, părăsit. Astăzi, politicul este folosit pentru a defini alte categorii sociale, unele de-a dreptul inventate, pe care le ocrotește și le privilegiază în ceea ce privește accesul la drepturi, resurse, prestigiu social.

Familia nu doar că este tot mai marginalizată și „uitată”, ci a devenit ținta unor inginerii sociale care vizează redefinirea ei până acolo încât se ajunge la completa disoluție.

Noi, românii, resimțim din plin această turnură anti-familie pe care o are noua așezare a lumii. Țară periferică, asistăm la suprapunerea unor multiple tendințe care pot duce la sfârșitul familiei românești.

Obligați să lupte pentru supraviețuirea biologică, românii cu greu își mai pot susține vocația familială.Muncind zi-lumină, părinții își „abandonează” tot mai des copiii anturajului, internetului și televizorului.

În urma deteriorării mediului social, lăsat în părăsire de politic, s-a ajuns, pe de o parte, la „pornificarea” relațiilor trupești și, pe de altă parte, la degradarea intensă a sentimentelor de dragoste și a calității relațiilor inter-umane și inter-familiale. Acest lucru se reflectă în calitatea relațiilor maritale, rata divorțurilor fiind aproape în continuă creștere în ultimii ani, precum și în viața sexuală „precoce” și riscantă a adolescenților. Avorturile continuă să fie practicate într-un mod monstruos pentru o țară cu o religiozitate încă manifestă precum România.

Principalele servicii publicenecesare îngrijirii familiei, sistemul educațional și cel sanitar, sunt devastate, la rândul lor, de „reforme” inepte.Școala și spitalul sunttot mai capturate de interese nelegitime care caută să le folosească, uneori în mod fățiș, împotriva familiei.

Așa se face că, deși, pe plan social,românii încă valorizează familia, considerând-o importantă și necesară, atât pentru a se simți împliniți, cât și pentru a dobândi siguranță, confort și sprijin în societate, România suferă intens la nivel calitativ și cantitativ în ceea ce privește populația.

Este un tragic paradox faptul că, într-o țară care prețuiește familia, asistăm la o criză demografică ce o amenință, pe termen mediu, cu extincția. Proverbul bună țară, rea tocmeală parcă nu a fost niciodată mai potrivit.

Să nu ne mințim: sfârșitul familiei românești va însemna și sfârșitul României. Am supraviețuit până acum, ca neam, doar pentru ca familia românească a supraviețuit vitregiilor istoriei. Dărâmarea acestei ultime redute este adevăratul atentat la siguranța națională.

Existăexplicații pentru această stare de fapt. Una din ele este că nevoile și aspirațiile românilor nu se regăsesc în politicile publice. Prioritate au „imperativele” de tot felul, economice, geostrategice, corect politice, cu prea puțină relevanțăpentru societatea reală.

Sesizând aceste aspecte, Coaliția pentru Familie și Constituție(www.coalitiapentrufamilie.ro), organism care însumează asociații civice și religioase, a decis demararea unei consultări publice cu privire la starea familiei românești din zilele noastre.

Consultarea urmărește să dea glas și să identifice problemelecu care ne confruntăm ca membri ai familiilor noastre, nevoile pe care le resimțim, dar și soluțiile concrete, realiste, raționale pe care le preconizăm și pe care le vremasumate de cei care au fost investiți cu putere de decizie.

Răspunsurile vor fi analizate cu atenție și transpuse într-un set de propuneri legislative și de politici publice care să favorizeze cu adevărat instituția familiei. Scopul final este alinierea politiculuila revendicările legitime ale oamenilor care susțin, prin munca lor, statul în care trăim.

Pentru a participa la consultare, vă rugăm să ne trimiteți, la adresa de email contact@coalitiapentrufamilie.ro, răspunsuri concise la următoarele întrebări:

  1. Care sunt principalele atacuri la adresa familiei în societatea contemporană și ce măsuri de protecție propuneți?
  2. Cum poate fi încurajată constituirea familiilor?Ce măsuri de susținere a familiilor deja existente considerați a fi oportune?
  3. Credeți că înscrierea actualei definiții a familiei din Codul Civil* în Constituție ar contribui la întărirea instituției familiei?
  4. Ce măsuri considerați esențial a fi luate pentru protecția, educarea și dezvoltarea copiilor?

 

Termenul limită până la care așteptăm răspunsurile voastre este duminică, 6 septembrie, ora 24.

Participând la această consultare, vom contura public realități curente și aspirații socialelegitime. Vom mărturisi familia româneascăși o vom face cat se poate de concret.

 

* Art. 258. – (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, peegalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asiguracreştereaşi educarea copiilor lor.

(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţiişi a statului.

(3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale,încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.

(4) În sensul prezentului Cod civil, prin soţise înţelege bărbatul şi femeiauniţi prin căsătorie.